CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Audio Spot tuyên truyền Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển tổng thể KTXH vùng DTTS&MN

Audio Spot tuyên truyền Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển tổng thể KTXH vùng DTTS&MN

Ngày đăng bài: 07/05/2023
Đường link truy cập, khai thác các tiểu phẩm Audio spot
https://drive.google.com/drive/folders/1JhQDLVurOQSmiRjIrCubauhfxCnWD4Qv


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275