TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Địa chỉ: 173 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 059 3
Fax: 059 3
Email: