CHUYÊN MỤC

Thư viện > Video > Truyền hình Đăk Pơ 15-5-2017

Truyền hình Đăk Pơ 15-5-2017


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275