CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Cơ cấu tổ chức UBND
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND huyện >>
  Các phòng ban chuyên môn - Chức năng, nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện >>
Cơ cấu tổ chức HĐND huyện >> UBND các xã, thị trấn >>
Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hộp thư điện tử >>
 
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND HUYỆN
CO-CAU-TO-CHU-UBND.jpg

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021- 2026
Ông: Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND huyện
Email: khanhbv.dakpo@gialai.gov.vn
Điện thoại: 0269. 3738266
z2181353398335_d2cb34d38e5905e66b3f981c80ee6eed.jpg
Bà: Bùi Thị Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện
phụ trách lĩnh vực Văn hóa, Xã hội
Email: thuongbt.dakpo@gialai.gov.vn

DSC_0001-(1).JPG
Ông: Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện
phụ trách lĩnh vực Kinh tế.
Email: honhv.dakpo@gialai.gov.vn
Điện thoại: 0269.3509336
 
 Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275