CHUYÊN MỤC








Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Danh sách thư điện tử công vụ
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND huyện >>
  Các phòng ban chuyên môn - Chức năng, nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện >>
Cơ cấu tổ chức HĐND huyện >> UBND các xã, thị trấn >>
Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hộp thư điện tử >>

TT Tên cơ quan Tài khoản đăng nhập (…@gialai.gov.vn)
01 Văn phòng HĐND&UBND huyện vphdnd.dakpo
02 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nnptnt.dakpo
03 Phòng Nội vụ noivu.dakpo
04 Phòng Tư Pháp tuphap.dakpo
05 Phòng Kinh tế và hạ tầng ktht.dakpo
06 Phòng Tài chính - Kế hoạch tckh.dakpo
07 Phòng Tài nguyên và Môi trường tnmt.dakpo
08 Phòng Văn hóa và Thông tin vhtt.dakpo
09 Phòng Giáo dục và Đào tạo gddt.dakpo
10 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ldtbxh.dakpo
11 Thanh tra huyện thanhtra.dakpo
12 Phòng Dân tộc dantoc.dakpo
13 Phòng Y tế yte.dakpo
14 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất vpdkqsdd.dakpo
15 Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản bqldadtxdcb.dakpo
16 Trung tâm Văn hóa - Thể thao ttvhtt.dakpo
17 Trung tâm giáo dục thường xuyên ttgdtx.dakpo
18 Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình ttds.dakpo
19 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện ttth.dakpo
20 Trạm Khuyến nông tkn.dakpo
21 Đội Công trình giao thông ctgt.dakpo
22 Hội chữ thập đỏ hctd.dakpo
23 Trung tâm Bồ dưỡng chính trị ttbdct.dakpo
24 UBND xã Tân An tanan.dakpo
25 UBND xã Cư An cuan.dakpo
26 UBND xã Phú An phuan.dakpo
27 UBND xã Ya Hội yahoi.dakpo
28 UBND xã Yang Bắc yangbac.dakpo
29 UBND thị trấn Đak Pơ dakpo.dakpo
30 UBND xã An Thành anthanh.dakpo
31 UBND xã Hà Tam hatam.dakpo
 
TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị công tác Ghi chú
01 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1989 Vp HĐND&UBND huyenntn.dakpo
02 Đinh Thị Ánh Thy 1991 Vp HĐND&UBND thydta.dakpo
03 Võ Viết Nghĩa 1983 Vp HĐND&UBND nghiavv.dakpo
04 Bùi Thị Thương 1977 Vp HĐND&UBND thuongbt.dakpo
05 Phan Thị Trần Sa 1980 Phòng NN&PTNT saptt.dakpo
06 Trần Thị Ngọc Yến 1987 Phòng NN&PTNT yenttn.dakpo
07 Phạm Văn Nhuần 1970 Phòng TN&MT nhuanpv.dakpo
08 Trần Văn Thành 1983 Phòng TN&MT thanhtv.dakpo
09 Lê Thị Như Hoa 1978 Phòng TN&MT hoaltn.dakpo
10 Trương Thị Phương Thảo 1987 Phòng TN&MT thaottp.dakpo
11 Nguyễn Hoàng Phương Thúy 1988 Phòng TN&MT thuynhp.dakpo
12 Nguyễn Văn Quý 1963 Phòng Nội vụ quynv.dakpo
13 Dương Công Tịnh 1987 Phòng Nộ vụ tinhdc.dakpo
14 Trần Thị Nga 1980 Phòng Nộ vụ ngatt.dakpo
15 Phạm Thị Thu Trang 1988 Phòng Nộ vụ trangppt.dakpo
16 Phạm Thanh Hải 1961 Thanh tra huyện haipt.dakpo
17 Bùi Nguyên Hiếu 1987 Thanh tra huyện hieubn.dakpo
18 Nguyễn Thị Phương Thảo 1989 Thanh tra huyện thaontp.dakpo
19 Đỗ Thị Hoàng Yến 1989 Phòng TC-KH yendth.dakpo
20 Đào Thị Tăng 1990 Phòng Tư pháp tangdt.dakpo
21 Ngô Thị Mau 1988 Phòng KT&HT maunt.dakpo
22 Nguyễn Thái Thanh 1988 Phòng KT&HT thanhnt.dakpo
23 Trần Xuân Hiếu 1990 Phòng KT&HT hieutx.dakpo
24 Nguyễn Thanh Khuyên 1988 Trung tâm VH-TT khuyennt.dakpo
25 Vi Thị Thơm 1989 Trung tâm VH-TT thomvt.dakpo
26 Phạm Thị Mỹ Dung 1989 Trung tâm VH-TT dungptm.dakpo
27 Phạm Thị Xuân Kiều 1989 Trung tâm VH-TT kieuptx.dakpo
28 Đinh Thị Ngôn 1989 Trung tâm VH-TT ngondt.dakpo
29 Đỗ Thị Hồng Thắm 1990 Phòng Y tế thamdth.dakpo
30 Đinh Văn Phới 1986 Phòng Dân tộc phoidv.dakpo
31 Trần Thị Diễm Kiều 1987 Phòng GD&ĐT kieuttd.dakpo
32 Lý Giang Hùng 1962 Phòng GD&ĐT hunglg.dakpo
33 Nguyễn Văn Phương 1978 Phòng GD&ĐT phuongnv1978.dakpo
34 Phan Thị Ngọc 1969 Phòng GD&ĐT ngocpt.dakpo
35 Nguyễn Thị Như Thủy 1977 Phòng GD&ĐT thuyntn.dakpo
36 Võ Mai Liên 1988 Phòng LĐ-TB&XH lienvm.dakpo
37 Phan Thị Thúy 1986 Phòng LĐ-TB&XH thuypt.dakpo

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275