CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của Tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 560/STC-QLNS

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

31/03/2016

31/3/2016

Quyết định 49/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế vận hành, khai thác sử dụng thông tin Kế hoạch hóa phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/02/2016

03/2/2016

Quyết định 1199/QĐ-UBND

Quyết định Công bố 04 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính sửa đổi và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

17/12/2015

17/12/2015

Quyết định 1200/QĐ-UBND

Quyết định Công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

17/12/2015

17/12/2015

Quyết định 1201/QĐ-UBND

Quyết định Công bố 04 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính sửa đổi và 10 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

17/12/2015

17/12/2015

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

09/12/2015

22/9/2015

Báo cáo .../BC-UBND (Dự thảo)

Tài liệu họp tổng kết năm 2015

19/11/2015

19/11/2015

Công văn 4192/UBND-KTTH

Công văn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mặt hàng bánh Trung thu, đồi chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh

25/09/2015

25/9/2015

Quyết định 201/QĐ-UBND

Quyết định số 201/QĐ-UBND

11/03/2015

11/3/2015

Quyết định 165/QĐ-UBND

Quyết định số 165/QĐ-UBND

27/02/2015

27/02/2015

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275