CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của Tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định ​276/QĐ-UBND

276/QĐ-UBND Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2017

11/04/2017

11/4/2017

Quyết định 900/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện rút ngắng thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bản tỉnh Gia Lai

06/12/2016

06/12/2016

Quyết định 443/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/07/2016

01/7/2016

Quyết định 601/QĐ-UBND

Quyết định công bố 01 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

30/06/2016

30/6/2016

Quyết định 602/QĐ-UBND

Quyết định công bố 17 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

30/06/2016

30/6/2016

Công văn 848/SKHĐT-TH

Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển khinh tế - xã hội năm 2017

21/06/2016

21/6/2016

Công văn 847/SKHĐT-TH

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017

21/06/2016

21/6/2016

Quyết định 470/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới, 21 thủ tục hành chính sửa đổi, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

26/05/2016

26/5/2016

Quyết định 456/QĐ-UBND

Quyết định công bố 8 thủ tục hành chính mới, 23 thủ tục hành chính sửa đổi và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

24/05/2016

24/5/2016

Quyết định 457/QĐ-UBND

Quyết định công bố 16 thủ tục hành chính mới, 10 thủ tục hành chính sửa đổi, và 09 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

24/05/2016

24/5/2016

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275