CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của Tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định ​897/QĐ-UBND

897/QĐ-UBND Quyết định công bố 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

27/08/2018

27/8/2018

Công văn 12/TTCNTT&TT-NV

12/TTCNTT&TT-NV Hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ

05/07/2018

5/7/2018

Quyết định 173/QĐ-UBND

173/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018

27/04/2018

27/4/2018

Quyết định ​171/QĐ-UBND

171/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đak Pơ

26/04/2018

26/4/2018

Quyết định ​173/QĐ-TTr

173/QĐ-TTr Quyết định về việc thu hồi tiền

04/12/2017

04/12/2017

Công văn ​4453/UBND-NC

4453/UBND-NC xử lý kiến nghị sau thanh tra

01/12/2017

01/12/2017

Thông báo 2070/SNNPTNT-QLCLNLSTS

Phối hợp tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn tỉnh Gia Lai năm 2017

21/11/2017

21/11/2017

Quyết định ​807/QĐ-UBND

807/QĐ-UBND Quyết định giao bổ sung 89 biên chế công chức cho sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

17/11/2017

17/11/2017

Quyết định 797/QĐ-UBND

Quyết định công bố 31 thủ tục hành chính sửa đổi, 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

31/08/2017

31/8/2017

Quyết định ​277/QĐ-UBND

277/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đak Pơ

11/04/2017

11/4/2017

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275