CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác > 24/TB-VP Thông báo phân công nhiệm vụ công chức, viên chức và thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận

Thông báo: 24/TB-VP Thông báo phân công nhiệm vụ công chức, viên chức và thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện

Số hiệu: ​24/TB-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện Người ký: Châu Thanh Tuấn
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275