CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 01/TB-TNMT

01/TB-TNMT về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ, xã An Thành, xã Tân An thuộc huyện Đak Pơ

08/06/2018

08/6/2018

Công văn ​93/NNPTNT

93/NNPTNT Thông báo thông tin Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 18-AgroViet 2018

01/06/2018

01/6/2018

Thông báo 02/TB-BTCD

02/TB-BTCD Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân huyện và thời gian tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Đak Pơ

12/04/2018

12/4/2018

DANH SÁCH GIAO ĐẤT LẺ 2017-2018

Danh sách công khai giao đất lẻ 2017-2018

16/12/2017

26/12/2017

Báo cáo 23/BC-TNMT

23/BC-TNMT Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Phòng Tài nguyên và Môi trường

01/11/2017

01/11/2017

Quyết định 622/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc mức hỗ trợ lao động nông thôn học nghề thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" của tỉnh Gia Lai

14/11/2013

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

28/3/2014

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự

2/14/2014

 |<  <  1 - 2 >  >|

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275