CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện > V/v tăng cường quản lý, theo dõi việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ

Công văn: V/v tăng cường quản lý, theo dõi việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện, xã, thị trấn và hệ thống MCĐT cấp huyện, xã

Số hiệu: 34/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: UBND huyện Đak Pơ Người ký: Nguyễn Trường
Ngày ban hành: 11/01/2021 Ngày hiệu lực: 11/01/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275