CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1251/UBND-VP

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

22/10/2019

22/10/2019

Thông báo 02/TB-BTC

02/TB-BTC Thông báo tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2019"

12/09/2019

12/9/2019

Thể lệ 01/TL-BTC

01/TL-BTC Thể lệ cuộc thi viết "tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2019"

10/09/2019

10/9/2019

Quyết định ​884/QĐ-UBND

884/QĐ-UBND Quyết định giải quyết tranh chấp đường đi giữa ông Nguyễn Văn Tân và ông Trần Ngọc Luận

12/07/2019

12/7/2019

Quyết định ​547/QĐ-UBND

547/QĐ-UBND Quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm chức vụ đối với ông: Tần Văn Anh

04/04/2019

04/4/2019

Kế hoạch ​14/KH-UBND

14/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

21/02/2019

21/02/2019

Quyết định ​​282/QĐ-UBND

​282/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần

28/01/2019

28/01/2019

Quyết định ​788/QĐ-UBND

788/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp

28/12/2018

28/12/2018

Quyết định ​1699/QĐ-UBND

1699/QĐ-UBND Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

28/12/2018

28/12/2018

Quyết định ​1658/QĐ-UBND

1658/QĐ-UBND Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với các viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao sang Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

26/12/2018

26/12/2018

 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275