CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 19/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 3 năm 2020

12/03/2020

12/3/2020

Công văn 328/UBND-VP

Về việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

10/03/2020

10/3/2020

Công văn 303/UBND-VP

V/v đôn đốc cập nhật thông tin lên Cổng, Trang Thông tin điện tử huyện, xã, thị trấn và khắc phục tình trạng xử lý hồ sơ TTHC trễ hạn trên hệ thống “Một cửa điện tử”

06/03/2020

6/3/2020

Công văn 236/UBND-VP

V/v góp ý kiến Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ dịch vụ HCC trên địa bàn tỉnh để Bưu điện thực hiện

25/02/2020

25/2/2020

Công văn 223/UBND-TCKH

223/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

20/02/2020

20/2/2020

Quyết định 172/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

18/02/2020

18/02/2020

Kế hoạch 13/KH-UBND

Xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của huyện Đak Pơ

18/02/2020

18/2/2019

Công văn 203/UBND-VHTT

V/v đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

18/02/2020

18/2/2020

Công văn 183/UBND-VP

Tăng cường sử dụng hệ thống một cửa liên thông

14/02/2020

14/2/2020

Thông báo 14/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 02 năm 2020

11/02/2020

11/2/2020

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275