CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 52/TB-UBND

Về việc tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2020

09/07/2020

9/7/2020

Kế hoạch 55/KH-UBND

Triển khai thực hiện QĐ số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đak Pơ

09/07/2020

9/7/2020

Thông báo 49/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 7 năm 2020

06/07/2020

6/7/2020

Thông báo 47/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2020

11/06/2020

11/6/2020

Thông báo 39/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 5 năm 2020

13/05/2020

13/5/2020

Quyết định 446/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Sáu - Địa chỉ tại: Thôn An Phong, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

08/04/2020

8/4/2020

Thông báo 19/TB-BPMC

Về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Đak Pơ

01/04/2020

01/4/2020

Công văn 454/UBND-VP

Về việc đảm bảo tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo điều hành trong thời gian thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND của UBND tỉnh

31/03/2020

31/3/2020

Công văn 453/UBND-VP

Về việc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

31/03/2020

31/3/2020

Công văn 446/UBND-VHTT

Về việc tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI

31/03/2020

31/3/2020

 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275