CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 66/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 10 năm 2020

12/10/2020

12/10/2020

Công văn 1424/UBND-NV

Về việc triển khai thực hiện các Luật, Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác nội vụ

02/10/2020

2/10/2020

Thông báo 65/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2020

22/09/2020

22/9/2020

Công văn 1223/UBND-NV

Về việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

27/08/2020

27/8/2020

Công văn 1190/UBND-VP

Về việc triển khai thực hiện Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn

20/08/2020

20/8/2020

Công văn 1174/UBND-VP

Về việc thực hiện và công khai 01 thủ tục hành chính và quy trình nội bộ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

18/08/2020

18/8/2020

Thông báo 60/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2020

17/08/2020

17/8/2020

Công văn 970/UBND-NNPTNT

Tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Mùa 2020

10/07/2020

10/7/2020

Công văn 960/UBND-VHTT

Tăng cường sử dụng hệ thống MCĐT và cập nhật thông tin lên Cổng, Trang Thông tin điện tử huyện, xã, thị trấn

09/07/2020

9/7/2020

Công văn 962/UBND-LĐTBXH

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

09/07/2020

9/7/2020

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275