CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 73/TB-UBND

Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên cấp huyện năm 2020

26/11/2020

26/11/2020

Thông báo 74/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020

26/11/2020

26/11/2020

Kế hoạch 92/KH-UBND

Hoạt động thông tin đối ngoại huyện Đak Pơ năm 2021

26/11/2020

26/11/2020

Quyết định 847/QĐ-UBND

Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

17/11/2020

17/11/2020

Thông báo 69/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2020

13/11/2020

23/11/2020

Công văn 1656/UBND-VP

Về việc triển khai Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Gia Lai

13/11/2020

13/11/2020

Thông báo 70/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021

13/11/2020

13/11/2020

Công văn 1616/UBND-VP

Về việc triển khai Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Gia Lai

09/11/2020

9/11/2020

Công văn 1571/UBND-NV

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC

02/11/2020

02/11/2020

Thông báo 66/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 10 năm 2020

12/10/2020

12/10/2020

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275