CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 35/QĐ-UBND

35/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

24/01/2017

24/01/2017

Quyết định 05/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với ông Võ Văn Thương, bà Nguyễn Thị Cứu

09/01/2017

09/01/2017

Thông báo 117/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân Quý I, năm 2017 của đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

30/12/2016

30/12/2016

Thông báo 118/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên Quý I, năm 2017 của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

30/12/2016

30/12/2016

Quyết định 684/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

30/12/2016

30/12/2016

Quyết định 683/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017

30/12/2016

30/12/2016

Quyết định 684/QĐ-UBND

Về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

30/12/2016

30/12/2016

Quyết định 628/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Đức Một

26/12/2016

26/12/2016

Quyết định 629/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Phạm Thị Thúy Phượng

26/12/2016

26/12/2016

Quyết định ​621/QĐ-UBND

621/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2017

23/12/2016

23/12/2016

 |<  <  19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275