CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 163/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Trần Văn Sang, địa chỉ: thôn An Cư, xã Cư An

16/05/2017

16/5/2017

Quyết định 164/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Văn Tấn Găng, địa chỉ: thôn Tân Hội, xã Tân An

16/05/2017

16/5/2017

Công văn 403/UBND-TCKH

Công văn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ

16/05/2017

16/5/2017

Quyết định 146/QĐ-UBND

146/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách huyện năm 2017

09/05/2017

09/5/2017

Thông báo 37/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/5

19/04/2017

19/4/2017

Quyết định 125/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp cho hộ ông Huỳnh Duyên

17/04/2017

17/4/2017

Quyết định 115/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ ông (bà) Lương Như Hậu, Võ Thị Ánh Hồng tại thôn An Phong, xã Phú An

11/04/2017

11/4/2017

Quyết định 103/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi thửa đất số 130, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, tờ bản đồ số 32, đã cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 184300 cho hộ ông Đinh Huch, tại làng Kruối, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

11/04/2017

11/4/2017

Công văn 275/UBND-VP

Công văn đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng năm 2017

07/04/2017

07/4/2017

Quyết định 44/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2016-2021

17/02/2017

17/02/2017

 |<  <  18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275