CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 264/QĐ-UBND

264/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 của huyện Đak Pơ

17/08/2017

17/8/2017

Quyết định ​265/QĐ-UBND

265/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 của huyện Đak Pơ

17/08/2017

17/8/2017

Quyết định 248/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với ông Hoàng Văn Nhượng, bà Nguyễn Thị Thịnh

02/08/2017

02/8/2017

Quyết định 1067/QĐ-UBND

1067/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2017

13/07/2017

13/7/2017

Quyết định ​1023/QĐ-UBND

1023/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2017

03/07/2017

03/7/2017

Công văn ​610/UBND-NV

610/UBND-NV về việc điều tiết, phân bổ biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP các đơn vị sự nghiệp

30/06/2017

30/6/2017

Công văn 557/UBND-VP

Triển khai sử dụng phần mềm quản lý giao việc

21/06/2017

21/6/2017

Quyết định 181/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trả tiền hàng năm tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

23/05/2017

23/5/2017

Quyết định 180/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trả tiền hàng năm tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

23/05/2017

23/5/2017

Quyết định 181/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trả tiền hàng năm tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

23/05/2017

23/5/2017

 |<  <  17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275