CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 405/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Đỗ Ngọc Sơn

01/12/2017

01/12/2017

Quyết định 398/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Đỗ Thanh Hà

28/11/2017

28/11/2017

Thông báo 03/TB-BTCD

Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân huyện và thời gian tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Đak Pơ

27/11/2017

27/11/2017

Quyết định 388/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện Đak Pơ

24/11/2017

24/11/2017

Quyết định 371/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

13/11/2017

13/11/2017

Quyết định 349/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với bà Lê Thị Thông

23/10/2017

23/10/2017

Quyết định ​1516/QĐ-UBND

1516/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2017

23/10/2017

23/10/2017

Kết luận 931/KL-UBND

Kết luận nội dung tố cáo đối với Hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa hồng

28/09/2017

28/9/2017

Quyết định 291/QĐ-UBND

Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp cho 33 hộ gia đình, cá nhân tại làng Kuk Đak, xã An Thành

11/09/2017

11/9/2017

Kế hoạch 54/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính câp huyện theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Gia Lai

18/08/2017

18/7/2017

 |<  <  16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275