CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định ​506/QĐ-UBND

506/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp

29/12/2017

29/12/2017

Quyết định ​509/QĐ-UBND

509/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp

29/12/2017

29/12/2017

Quyết định 492/QĐ-UBND

492/QĐ-UBND Về việc cho thuê đất nông nghiệp cho hộ ông Trần Dàng

28/12/2017

28/12/2017

Quyết định 490/QĐ-UBND

490/QĐ-UBND Về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đối với ông Nguyễn Văn Tài

28/12/2017

28/12/2017

Quyết định 478/QĐ-UBND

478/QĐ-UBND về việc cho thuê đất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Dặm

26/12/2017

26/12/2017

Quyết định 433/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất đối với ông Nguyễn Thành Danh

22/12/2017

22/12/2017

Quyết định 431/QĐ-UBND

431/QĐ-UBND về việc cho thuê đất nôngn ghiệp cho hộ ông Văn Tấn Huynh

20/12/2017

20/12/2017

Thông báo 95/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

19/12/2017

19/12/2017

Thông báo 90/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết năm 2017

04/12/2017

04/12/2017

Quyết định 409/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

04/12/2017

04/12/2017

 |<  <  15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275