CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định ​327/QĐ-UBND

327/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Nguyễn Đến

16/07/2018

16/7/2018

Quyết định ​1018/QĐ-UBND

1018/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2018

13/07/2018

13/7/2018

Quyết định 323/QĐ-UBND

323/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

11/07/2018

11/7/2018

Quyết định ​1003/QĐ-UBND

1003/QĐ-UBND Quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với bà: Bùi Thị Thương

09/07/2018

09/7/2018

Quyết định ​1002/QĐ-UBND

1002/QĐ-UBND Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ đối với ông: Nguyễn Long

09/07/2018

09/7/2018

Quyết định 299/QĐ-UBND

299/QĐ-UBND Quyết định về việc cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Phan Trường Thông

27/06/2018

27/6/2018

Quyết định 885/QĐ-UBND

885/QĐ-UBND Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với bà: Nguyễn Thị Cẩm Hồng

21/06/2018

21/6/2018

Kế hoạch ​50/KH-UBND

50/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP

15/06/2018

15/6/2018

Quyết định 266/QĐ-UBND

266/QĐ-UBND Quyết định cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ ông Trương Đình Bộ

13/06/2018

13/6/2018

Quyết định 256/QĐ-UBND

256/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ, xã An Thành, xã Tân An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

07/06/2018

07/6/2018

 |<  <  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275