CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1198/UBND-VP

Về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

19/07/2021

19/7/2021

Kế hoạch 90/KH-UBND

Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025

15/07/2021

15/7/2021

Công văn 1164/UBND-VP

Về việc tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát, sàng lọc, giám sát y tế dự phòng, chống dịch Covid 19

13/07/2021

13/7/2021

Quyết định 332/QĐ-UBND

Về việc phân bổ số lượng người làm việc và số lượng Hợp đồng lao động theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

09/07/2021

9/7/2021

Quyết định 1135/UBND-VP

Về việc thực hiện Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND ngày 07/7/2021

08/07/2021

8/7/2021

Công văn 1102/UBND-VP

Về việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan tiêu chí đánh giá Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện

02/07/2021

2/7/2021

Công văn 1105/UBND-VP

Về việc triển khai Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản

02/07/2021

2/7/2021

Công văn 1084/UBND-PTP

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

30/06/2021

30/6/2021

Thông báo 73/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021

18/06/2021

18/6/2021

Thông báo 73/TB-HĐND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

18/06/2021

18/6/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275