CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện > V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-20

Nghị quyết: V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình MTQG

Số hiệu: 125/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: HĐND huyện Đak Pơ Người ký: Lê Thị Thanh Mai
Ngày ban hành: 20/07/2023 Ngày hiệu lực: 20/7/2023
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275