CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện > Kết luận của TT HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ (cuối năm 2022), HĐND

Thông báo: Kết luận của TT HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ (cuối năm 2022), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Số hiệu: 230/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: HĐND huyện Đak Pơ Người ký: Lê Thị Thanh Mai
Ngày ban hành: 08/11/2022 Ngày hiệu lực: 08/11/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275