CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 40/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Trường Mẫu giáo Họa Mi (điểm làng Bút))

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 41/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Trường TH Nguyễn Du (điểm Tiểu học)

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 43/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Trường Mẫu giáo Sơn Cam, xã Tân An

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 44/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Trường Mẫu giáp Hoa Pơ Lang, xã Ya Hội

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 45/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học)

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 46/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Yang Bắc

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 47/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Trường TH và THCS Đào Duy Từ

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 48/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng H'way, xã Hà Tam

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 49/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Đê chơ gang

18/03/2022

18/3/2022

 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275