CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường MG Họa Mi (Điểm làng Bút)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Nguyễn Du (điểm tiểu học)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Ngầm tràn qua nhà mồ làng Hway, xã Hà Tam

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường MG Sơn Ca, xã Tân An

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường MG Hoa Pơ Lang, xã Ya Hội

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường MG Hoa Mai, xã Yang Bắc

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây mới hệ thống cấp nước tập trung làng Kruối Chai (điểm làng Chai)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Đào Duy Từ (điểm tiểu học)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng H'way, xã Hà Tam

22/04/2021

22/4/2021

 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275