CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Quyết định số lượng thành viên của các Ban HĐND huyện khóa IV

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

Thông báo 42/TB-HĐND

Kết luận của Thườn g trực HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021

15/06/2021

15/6/2021

Thông báo 31/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/05/2021

27/5/2021

Thông báo 28/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021

21/05/2021

21/5/2021

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2021-2025

22/04/2021

22/4/2021

Thông báo 23/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Mười sáu - Tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Mẫu giáo Hoa Hồng

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Về chủ trường đầu tư dự án: Đường TDP 1, TDP 2 và TDP 3

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đền tưởng niệm và tượng đài chiến thắng Đak Pơ

22/04/2021

22/4/2021

 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275