CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Ban hành Quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Vê chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022

19/08/2021

19/8/2021

Thông báo 16/TB-HĐND

Về việc tạm hoãn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

09/07/2021

9/7/2021

Thông báo 17/TB-UBND

Về việc tạm hoãn tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

09/07/2021

9/7/2021

Thông báo 13/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý III năm 2021 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/07/2021

7/7/2021

Thông báo 15/TB-HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/07/2021

7/7/2021

Thông báo 12/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân thường xuyên quý III năm 2021 của đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

07/07/2021

7/7/2021

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

Biên bản 01/BB-HĐND

Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện Đak Pơ, khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2021

28/6/2021

 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275