CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 65/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Phú An

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 66/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Hà Tam

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 67/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Cư An

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an thị trấn Đak Pơ

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 69/NQ-HĐND

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn ngân sách huyện

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 125/TB-UBND

Kết quả kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Toàn án nhân dân huyện Đak Pơ, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

22/10/2021

22/10/2021

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021

22/10/2021

22/10/2021

Thông báo 54/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

22/10/2021

22/10/2021

Thông báo 37/TB-HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trực tuyến sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

24/08/2021

24/8/2021

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275