CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 07/QĐ-HĐND

Về việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

16/08/2022

16/8/2022

Thông báo 189/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) HĐND huyện khóa IV

12/08/2022

12/8/2022

Nghị quyết 74/NQ-HĐND

Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

20/07/2022

20/7/2022

Nghị quyết 80/NQ-HĐND

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện

20/07/2022

20/7/2022

Nghị quyết 81/NQ-HĐND

Cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách huyện

20/07/2022

20/7/2022

Thông báo 182/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Bảy, HĐND khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

20/07/2022

20/7/2022

Nghị quyết 75/NQ-HĐND

Vv thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện

20/07/2022

20/7/2022

Nghị quyết 76/NQ-HĐND

Vv phê chuẩn quyết toàn thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

20/07/2022

20/7/2022

Nghị quyết 77/NQ-HĐND

Bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, phương án sử dụng kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021

20/07/2022

20/7/2022

Nghị quyết 78/NQ-HĐND

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Nguyễn Trãi (đoạn Lê Thánh Tông đến đường Lê Lợi)

20/07/2022

20/7/2022

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275