CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 07/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp tháng 02 năm 2020

24/02/2020

24/02/2020

Chương trình 06/CTr-HĐND

Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020

20/01/2020

20/01/2020

Chương trình 05/CTr-HĐND

Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

20/01/2020

20/01/2020

Thông báo 04/TB-HĐND

Kết luận của HĐND huyện tại phiên họp tháng 01 năm 2020

20/01/2020

20/01/2020

Thông báo 133/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân thường xuyên Quý I/2020 của đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại và Thường trực HĐND huyện

30/12/2019

01/01/2020

Thông báo 134/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân Quý I/2020 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa III

30/12/2019

01/01/2020

Luật 47/2019/QH14

Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

26/12/2019

26/12/2019

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

20/12/2019

20/12/2019

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa III

20/12/2019

20/12/2019

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Về kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án đo đạc trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến thời điểm giám sát

20/12/2019

20/12/2019

 |<  <  17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275