CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Khắc Ngọc

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Trường Mẫu giáo Hoa Hồng

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường dự án: Đường TDP 1, TDP 2 và TDP 3

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 45/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học)

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 49/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Đê chơ gang

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 50/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Kruối Chai (điểm làng Kruối)

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 51/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng đường từ trung tâm xã Ya Hội đi làng Bung

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 52/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng đường thôn An Phong xã Phú An (đoạn từ đập Bến Tuyết đi trụ sở thôn An Phong)

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 53/NQ-HĐND

Về chủ trường đầu tư dự án: Đường Lê Thành Tông (đoạn Chu Văn An đến Nguyễn Trãi)

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 54/NQ-HĐND

Về chủ trường đầu tư dự án: Đường Nguyễn Trãi (đoạn Lê Thành Tông đến đường Lê Lợi)

18/03/2022

18/3/2022

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275