CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 36/TB-HĐND

Thông báo Tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI

02/06/2020

02/6/2020

Kế hoạch 35/KH-HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa III

26/05/2020

26/5/2020

Thông báo 02/TB-BTCD

Về việc tạm dừng Tiếp công dân từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

01/04/2020

01/4/2020

Thông báo 07/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp tháng 02 năm 2020

24/02/2020

24/02/2020

Chương trình 06/CTr-HĐND

Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020

20/01/2020

20/01/2020

Chương trình 05/CTr-HĐND

Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

20/01/2020

20/01/2020

Thông báo 04/TB-HĐND

Kết luận của HĐND huyện tại phiên họp tháng 01 năm 2020

20/01/2020

20/01/2020

Thông báo 134/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân Quý I/2020 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa III

30/12/2019

01/01/2020

Thông báo 133/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân thường xuyên Quý I/2020 của đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại và Thường trực HĐND huyện

30/12/2019

01/01/2020

Luật 47/2019/QH14

Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

26/12/2019

26/12/2019

 |<  <  13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275