CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 27/TB-HĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

23/05/2017

23/5/2017

Nghị quyết 40/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa III

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 41/NQ-HĐND

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

21/12/2016

21/12/2016

Nghị quyết 06/NQ-UBBC

Nghị quyết về việc công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

25/04/2016

25/4/2016

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Khóa III

21/12/0201

21/12/2017

 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 >  >|

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275