CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Lương Thế Vinh (điểm tiểu học)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường MG Hoa Mai, xã Yang Bắc

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây mới hệ thống cấp nước tập trung làng Kruối Chai (điểm làng Chai)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Đào Duy Từ (điểm tiểu học)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng H'way, xã Hà Tam

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Đêchơgang

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Kruối Chai (điểm làng Kruối)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng đường từ trung tâm xã Ya Hội đi làng Bung

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng đường thôn An Phong, xã Phú An (đoạn từ đập Bến Tuyết đi trụ sở thôn An Phong)

22/04/2021

22/4/2021

 |<  <  13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275