CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 15/NQ-HĐND

15/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND ngày 27/12/2012 của HĐND huyện Đak Pơ Khóa II, Nhiệm kỳ 2011-2016

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết về hỗ trợ chi phí xây dựng cánh đồng mía kỹ thuật trên địa bàn huyện Đak Pơ

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND huyện Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

21/12/2017

21/12/2017

Thông báo 113/TB-HĐND

Thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

20/12/2017

20/12/2017

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Minh Duy

20/12/2017

20/12/2017

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

09/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ Khóa III, Nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hiệp

20/12/2017

20/12/2017

Thông báo 115/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân Quý I, năm 2018 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

20/12/2017

20/12/2017

Thông báo 114/TB-HĐND

Thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên Quý I, năm 2018 của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

20/12/2017

20/12/2017

Báo cáo 99/BC-HĐND

Báo cáo kết quả Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

23/11/2017

23/11/2017

Thông báo 95/TB-HĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

03/11/2017

03/11/2017

 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275