CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 23/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Mười sáu - Tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND, UBND, VKSND và TAND huyện Đak Pơ khóa III

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Mẫu giáo Hoa Hồng

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Về chủ trường đầu tư dự án: Đường TDP 1, TDP 2 và TDP 3

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đền tưởng niệm và tượng đài chiến thắng Đak Pơ

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường MG Họa Mi (Điểm làng Bút)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường TH và THCS Nguyễn Du (điểm tiểu học)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Ngầm tràn qua nhà mồ làng Hway, xã Hà Tam

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường MG Sơn Ca, xã Tân An

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường MG Hoa Pơ Lang, xã Ya Hội

22/04/2021

22/4/2021

 |<  <  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275