CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 133/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân thường xuyên Quý I/2020 của đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại và Thường trực HĐND huyện

30/12/2019

01/01/2020

Luật 47/2019/QH14

Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

26/12/2019

26/12/2019

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

20/12/2019

20/12/2019

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa III

20/12/2019

20/12/2019

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Về kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án đo đạc trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến thời điểm giám sát

20/12/2019

20/12/2019

Công văn 116/HĐND-VP

Về việc khai thác tài liệu phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện

04/12/2019

4/12/2019

Thông báo 60/TB-HĐND

60/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 8, 9 năm 2019 của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

30/07/2019

30/7/2019

Thông báo ​61/TB-HĐND

61/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8, 9 năm 2019 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

30/07/2019

30/7/2019

Công văn ​09/HĐND-VP

09/HĐND-VP Về việc đề nghị tiếp công dân ngày 14, 15/2/2019 trên địa bàn huyện

30/01/2019

30/01/2019

Thông báo ​08/TB-HĐND

08/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân ngày 14 và 15/02/2019

29/01/2019

29/01/2019

 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275