CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Quyết định số lượng thành viên của các Ban HĐND huyện khóa IV

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2)

28/06/2021

28/6/2021

Thông báo 42/TB-HĐND

Kết luận của Thườn g trực HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021

15/06/2021

15/6/2021

Thông báo 31/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/05/2021

27/5/2021

Thông báo 28/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021

21/05/2021

21/5/2021

 |<  <  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275