CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 70/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân thường xuyên quý IV năm 2020 của đại diện tổ Đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020

29/09/2020

29/9/2020

Thông báo 62/TB-HĐND

Thông báo: Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020

21/08/2020

21/8/2020

Thông báo 36/TB-HĐND

Thông báo Tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI

02/06/2020

02/6/2020

Kế hoạch 35/KH-HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa III

26/05/2020

26/5/2020

Thông báo 02/TB-BTCD

Về việc tạm dừng Tiếp công dân từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

01/04/2020

01/4/2020

Thông báo 07/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp tháng 02 năm 2020

24/02/2020

24/02/2020

Thông báo 04/TB-HĐND

Kết luận của HĐND huyện tại phiên họp tháng 01 năm 2020

20/01/2020

20/01/2020

Chương trình 06/CTr-HĐND

Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020

20/01/2020

20/01/2020

Chương trình 05/CTr-HĐND

Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

20/01/2020

20/01/2020

Thông báo 133/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân thường xuyên Quý I/2020 của đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại và Thường trực HĐND huyện

30/12/2019

01/01/2020

 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275