CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hồ Klăh Môn

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân An

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Cư An

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Sữa chữa đường Kpă Klơng

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: San nền chợ Hà Tam

28/10/2020

28/10/2020

Thông báo 83/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Mười ba (chuyên đề) - HĐND huyện khóa III

28/10/2020

28/10/2020

Thông báo 73/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười ba (chuyên đề), HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2020

13/10/2020

13/10/2020

Thông báo 72/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp đột xuất tháng 10 năm 2020

09/10/2020

9/10/2020

Thông báo 71/TB-HĐND

Lich tiếp công dân quý IV năm 2020 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020

29/09/2020

29/9/2020

 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275