CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Kíp

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Dân tộc - HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Kíp

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (Điểm trường làng Kuk Kôn)

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

28/10/2020

28/10/2020

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Mẫu giáo Anh Đào (Điểm trường thôn An Phong)

28/10/2020

28/10/2020

 |<  <  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275