CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 60/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường Tô Vĩnh Diện

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 61/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã An Thành

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 62/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Ya Hội

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 63/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Tân An

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 64/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Yang Bắc

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 65/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Phú An

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 66/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Hà Tam

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 67/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Cư An

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an thị trấn Đak Pơ

18/03/2022

18/3/2022

Nghị quyết 69/NQ-HĐND

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn ngân sách huyện

18/03/2022

18/3/2022

 |<  <  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275