CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Đêchơgang

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy xã Ya Hội

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Kruối Chai (điểm làng Kruối)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng đường từ trung tâm xã Ya Hội đi làng Bung

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo trì, bảo dưỡng đường thôn An Phong, xã Phú An (đoạn từ đập Bến Tuyết đi trụ sở thôn An Phong)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 1)

22/04/2021

22/4/2021

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2021-2025

22/04/2021

22/4/2021

Thông báo 16/TB-HĐND

Lich tiếp công dân thường xuyên Quý II năm 2021 của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện và Thường trực HĐND huyện Đak Pơ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

25/03/2021

25/3/2021

Thông báo 17/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý II/2021 của đại biểu HĐND huyện Đak Pơ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

25/03/2021

25/3/2021

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275