Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Tư pháp
Tổng cộng có: 45 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai
Đăng ký khai sinh
Đăng ký khai tử
Đăng ký khai sinh lưu động
Đăng ký khai tử lưu động
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
Đăng ký giám hộ
Đăng ký chấm dứt giám hộ
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Đăng ký lại khai sinh
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Đăng ký lại khai tử
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký kết hôn
Đăng ký nhận cha, mẹ, con
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
Đăng ký kết hôn lưu động
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
Đăng ký lại kết hôn
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực di chúc
Thủ tục công nhận hòa giải viên
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
Thủ tục thôi làm hòa giải viên
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275