Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
Tổng cộng có: 22 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Lĩnh vực LĐTBXH
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Cấp xã UBND xã, thị trấn LĐTBXH
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Cấp xã UBND cấp xã, thị trấn LĐTBXH
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp xã UBND cấp xã, thị trấn LĐTBXH
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp xã UBND cấp xã, thị trấn LĐTBXH
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Cấp xã UBND cấp xã, thị trấn LĐTBXH
Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Cấp xã UBND xã, thị trấn LĐTBXH
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Cấp xã UBND xã, thị trấn LĐTBXH
Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Cấp xã UBND xã, thị trấn LĐTBXH
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Công nhận hộ nghèo, công nhận hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình (thủ tục bổ sung)
Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng (thủ tục bổ sung)
Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275