CHUYÊN MỤCTổng cộng có: 20 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
Xét cấp sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng: Sở Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Người có công
Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng Sở Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Người có công
Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối với đối tượng đã về gia đình) Sở Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Người có công
Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng đang công tác) Sở Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Người có công
Xét hưởng bổ sung chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (Đối với những trường hợp thuộc đối tượng đã được hưởng chế độ hoặc đã lập hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg nay được bổ sung hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg) Sở Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Người có công
Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Sở Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Người có công
Giải quyết chế độ BHYT cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Người có công
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Người có công
Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Người có công
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Người có công
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Sở LĐ-TB&XH ​Phòng Lao động - TB&XH Người có công
Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần) Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Người có công
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Người có công
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH Người có công
Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở LĐ-TB&XH UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, Sở Lao động - TB&XH Người có công
Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng Sở LĐ-TB&XH Phòng Lao động - TB&XH, Sở Lao động - TB&XH. Người có công
Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ UBND huyện Phòng Lao động - TB&XH Người có công
Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ UBND huyện  Phòng Lao động - TB&XH Người có công

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275