CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Xuất bản
Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Chủ tịch UBND huyện Phòng Văn hó và Thông tin In, xuất bản và phát hành
Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Chủ tịch UBND huyện Phòng Văn hóa vá Thông tin In, xuất bản và phát hành

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275