CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Văn hóa
Tổng cộng có: 7 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND huyện Phòng Văn hóa Thông tin Văn hóa
Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND cấp huyện ​Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp. Văn hóa
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân UBND cấp huyện Phòng Văn hóa Thông tin Văn hóa
Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND cấp huyện Phòng Văn hóa Thông tin Văn hóa
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND cấp huyện Phòng Văn hóa Thông tin Văn hóa
Xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm UBND cấp huyện Phòng Văn hóa Thông tin Văn hóa
Xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa UBND cấp huyện Phòng Văn hóa Thông tin Văn hóa 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275