CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Tư pháp
Tổng cộng có: 31 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Uỷ ban nhân dân huyện
Phòng Tư pháp.
Tư pháp
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân huyện
Phòng Tư pháp.
Tư pháp
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân huyện 
 
Phòng Tư pháp.
Tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư Pháp
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Uỷ ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Uỷ ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Uỷ ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi...) Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài... Ủy ban nhân dân huyện Phòng tư pháp Tư pháp
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Yêu cầu trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Thủ tục bổ sung) Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Thủ tục bổ sung) Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Thủ tục bổ sung) Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Cấp bản sao từ sổ gốc Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tư pháp Tư pháp

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275