CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Thẩm định giá
Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký giá Cấp huyện Thẩm định giá
Thủ tục kê khai giá Cấp huyện Thẩm định giá

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275