CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Quản lý đô thị
Tổng cộng có: 8 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 1 UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị
Cấp giấy chứng nhận số nhà UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị
Cấp giấy phép quy hoạch UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị
Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 2 UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị
Thẩm định nhiệm vụ - dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị
Thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quản lý đô thị
Giám định hiện trạng công trình xây dựng UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị
Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ UBND cấp huyện Phòng Kinh tế hạ tầng Quản lý đô thị

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275