CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Lễ hội
Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký tổ chức Lễ hội UBND cấp huyện Phòng Văn hóa-Thông tin Lĩnh vực văn hóa
Thông báo tổ chức Lễ hội Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa-Thông tin Lĩnh vực Văn hóa

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275